För att lyckas med sina studier är det nödvändigt att ha möjlighet att i lugn och ro göra sina läxor. För högstadie- och gymnasieungdomarna i Nakamtengas är det inte  så lätt eftersom ingen har belysning hemma och knappast heller en bord och en stol att sitta vid. Ungdomarna har därför bett oss på Yennengacentret att ordna en sådan miljö.  Det är klart att något måste göras så nu håller vi på att  bygga ett uterum med belysning och skrivtavla.  Det hela kommer att kosta 8000 SEK. Vem vill vara med och bidra till att väsentligt öka möjligheterna för byns ungdomar att lyckas i skolan ?

Tillbaka till Progress