Han får afrikansk ökenjord att grönska med ätbara växter – utan att använda besprutning. Och hans lön betalas av svenska Ekolådan i Järna! Parmoussa Sawadogo är på sverigebesök för att utbyta erfarenheter om ekologisk odling.

Den goda byn – det är så den kallas, den lilla by Nakamtenga i Burkina Faso där Parmoussa Sawadogo har levt hela sitt 45-åriga liv.

I dag är han ansvarig för den experimentverkstad för ekologisk odling som kompetensnätverket Yennenga Progress (se faktaruta) tagit fram i samverkan med internationell expertis och lokala förmågor.

Tack vare israeliska uppfinningar med dropp-bevattning, lyckas man bemästra det torra ökenklimat som annars omöjliggör odling under den torra säsongen mellan november och maj.

Parmoussa minns hur det var när han växte upp:

– I slutet av torrperioden hade vi knappt något att äta. Då var vi tvungna leta rätt på ätliga växter i naturen – det var inte lätt.

Han skrattar när han berättar om det motstånd han först mötte:

– I början var det många som inte trodde att det var möjligt att odla under torrperioden. ”Det där kommer aldrig att gå”, sa folk. Men de hade fel.

Numera förser Parmoussas odlingar byns förskola, skola och restaurang med färska grönsaker året runt.

Dessutom skapar odlingarna arbetstillfällen – inte minst viktigt i ett land där många unga annars vill ge sig av utomlands för att tjäna pengar.

Odlingarna i Den Goda Byn – Nakamtenga, heter den – har förändrat livet radikalt för de 1 500 invånarna.

– Målet är att bygga upp hållbar välfärd i ett samhälle där staten är svag, förklarar Lennart Karlsson, en av pionjärerna i Yennenga-projektet.

– Vi har hållit på i tjugo år, kommit en bit på vägen, men framme är vi inte än. Att förändra urgamla traditioner och sedvänjor tar tid – men nu har våra första kullar förskolebarn redan hunnit bli vuxna.

Att kunna läsa och skriva gör stor skillnad i ett land där analfabetismen är bland den högsta i världen.

Som odlingsledare lär Parmoussa också barnen att odla, och varje år driver han upp tusentals trädplantor.

– Människor behöver ved för att laga mat, men där träden huggs ner breder öknen brer ut sig mer och mer, säger Parmoussa. Så det är viktigt att återplan-tera så mycket vi kan.

Nu har han rest mer än 700 mil för att lära sig mer om sin hjärtefråga: Ekologisk odling.

– För mig var det första gången jag flög, berättar han. Det är också mitt första besök i Europa – och jag blir så glad när jag ser all grönska här i Sverige.

Han ska bland annat besöka Ekolådan i Järna, som sedan flera år stödjer Den Goda Byn genom att betala Parmoussas lön.

Han hoppas få nya tips om hur man kan hålla skadeinsekter borta utan att använda farliga gifter. Besprutning och konstgödning är ett stort problem i många afrikanska länder där läskunnigheten är låg och risken för överdosering av farliga kemikalier stor.

– Vi använder egen kompost och kogödsel så mycket som möjligt, säger Parmoussa.

I ett kommande projekt vill han bjuda in odlare från närliggande byar och visa att det faktiskt är fullt möjligt att få öknen att grönska.

Vad är då nästa steg? Vad drömmer Parmoussa om för sina barn?

– Å, säger han, det går inte ens att föreställa sig. Det räcker att tänka på hur det var för tjugo år sedan, då inser man att utvecklingen kan gå hur långt som helst.

Tillbaka till Progress