Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Yennenga Progress | Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382

Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 2443

Yennenga Progress

Global accelerator för samhällsutveckling. Bygger kompetensnätverk.

KOMPETENSER: 10 FINANSIERING: 25% GÅ MED GE PENGAR

Hållbarhet

Yennenga Progress är en kompetensbank för hållbar och långsiktig utveckling i världen. Vi arbetar uthålligt för att förverkliga visionen om hållbar utveckling både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Alla dessa dimensioner av hållbarhet måste tillgodoses på ett eller annat sätt. Yennenga Progress är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden som grundades i början av 2000-talet i Burkina Faso, och registrerades i Sverige 2009. Yennenga har sitt huvudkontor och ledning i Stockholm och genom sin verksamhet, medlemmar/networkers och företagspartners bedrivs arbete i allt fler av de 20-tal länder där vi idag har medlemmar.

Yennenga Progress är navet för samverkan, utveckling och forskning, så att vi gemensamt kan skapa referensverksamheter inom våra olika ämnesområden, för såväl myndigheter som privata initiativ. Yennengas uppdrag är att stötta medlemmarna i deras arbete och verksamheter för att skapa bästa möjliga förutsättningar att lyckas och växa både som person och verksamhet.

Yennenga Progress arbetar för att tillföra värde i form av kunskap, erfarenhet, kontakter och inspiration till våra medlemmar, för att gemensamt uppnå hållbar utveckling.

Hållbarhetsteam

  • Stina Berge – Generalsekreterare, hållbarhetschef och miljöansvarig
  • Annika Johansson – Miljösamordnare
  • Maria Sterky – Projektledare i hållbarhet

Utöver detta team har Yennenga genom sin kompetensbank tillgång till personer som kan bidra inom hållbarhetsarbetet i specifika verksamheter och projekt.

Systematiskt hållbarhetsarbete

Yennengas hållbarhetsarbete bedrivs systematiskt med inriktning på ständiga förbättringar utifrån de tre dimensionerna social-, miljömässig- och ekonomisk utveckling. Yennenga strävar efter att alla verksamheter som bedrivs ska omfatta alla tre dimensionerna av hållbarhet. Yennenga har en hållbarhetspolicy som styr arbetet. Yennenga följer upp sitt miljöarbete med mål och åtgärder, och sammanställer årligen det som genomförts. Yennenga arbetar aktivt med att utveckla sin modell för uppföljning av hållbarhetsaspekterna – modellen som tagits fram heter YP-Sus (Yennenga Progress Sustainability). Hittills har ett 10-tal projekt följts upp med denna modell. Yennenga är miljödiplomerade  enligt Svensk Miljöbas sedan januari 2014.

Hållbarhet- socialt, miljömässigt och ekonomiskt

Målsättningen är såklart att alla våra projekt och verksamheter ska bedrivas med alla hållbarhetsdimensioner. Vissa arbetsområden är dock sådana som faller inom ramen för vad ett välfärdssamhälle bör tillgodose sina medborgare oavsett dessas egen köpkraft. Exempel på detta är de flesta delar inom utbildning och hälsa. För dessa projekt och verksamheter, måste vi därför försöka hitta mer långsiktig finansiering till dess respektive stat eller myndighet tar ansvar för finansieringen.

Alla hållbarhetsdimensionerna:

Ett exempel på verksamhet som täcker alla de tre hållbarhetsdimensionerna är bygg- och verkstadsskolan i Nakamtenga, Burkina Faso. Socialt för att det ger arbetstillfällen, personlig utveckling och testandet av nya metoder skapar innovation och framsteg. Miljömässigt för att vi använder så lokala material vi bara kan, samt väljer material och metoder som är skonsamma mot naturen. Ekonomiskt för att verksamheten kan sälja sina tjänster och därmed bli inkomstgenererande, inte bara för de anställda i verksamheten, utan dessutom ge överskott som kan bidra till utvecklandet både av den egna och andra verksamheter.

Ett annat är menskoppen som vi testat under hösten 2014. Menskoppen sparar pengar och miljö eftersom den ersätter bomullstamponger och bindor, samtidigt som det bidrar till att öka möjligheterna för kvinnor att delta i det offentliga livet i de länder mens är en begränsande faktor för skolgång, arbete etc.

Social hållbarhet

Alla de verksamheter Yennenga bedriver är kopplade till skapa en bättre livssituation för människorna som bor och verkar där. Nedan följer några exempel

Miljömässig hållbarhet

I alla verksamheter tas hänsyn till miljöfrågor, med mål att ständigt bli bättre och minska våra skadliga ”fotavtryck”. Vi har också en rad verksamheter som är skapade för att direkt lösa akuta miljöproblem.

Här kan ni se exempel miljöverksamheter:

Ekonomisk hållbarhet

För att kunna arbeta långsiktigt och investera i kompetens och infrastruktur, måste vi veta att det vi gör också kommer att bära sig och utvecklas ekonomiskt. Detta gäller både för Yennenga Progress verksamheter och för den enskilda individen. Att kunna arbeta och försörja sig och sin familj är en viktig pusselbit för att också kunna vara med och påverka samhällsutvecklingen. Att ha finansiering som säkerställer att vi kan betala ut löner på våra skolor och verksamheter, gör att vi kan fokusera på att vara innovativa, hitta nya lösningar och kompetensmatcha!

Exempel

 

 

 

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382