Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Studiestipendier | Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382

Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 2443

Studiestipendier

För att ge möjlighet för Yennenga Networkers att fullfölja sin utbildning och sina drömmar.

KOMPETENSER: 3 FINANSIERING: 60% GÅ MED GE PENGAR

Glädjande slutrapport till Volvoanställdas ulandsfond 2015-2017

28 juli, 2017

1. Bakgrund

Yennenga Progress har sedan 16 år tillbaka varit verksam i byn Nakamtenga som ligger på landsbygden i Burkina Faso. Byn har cirka 1 200 innevånare. De flesta som bor där arbetar med självhushållande jordbruk. Yennenga Progress arbetar efter ett koncept som vi kallar för ”Den God Byn”.  Detta innebär att vi tillsammans med byborna arbetar för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att få de grundläggande mänskliga rättigheterna tillgodosedda samt kunna få en växande lokal ekonomi. Grundpelarna i det arbetet är utbildning, infrastruktur samt sjuk-och hälsovård. Finns en fungerande utbildning på olika nivåer, finns nödvändig struktur som energi, vatten, sanitet samt ett system för hälso-  och sjukvård som svarar mot de behov som finns – då finns de nödvändiga förutsättningarna för en lokal ekonomisk och social utveckling.

Yennenga Progress har under de senaste årens arbete kunnat skapa en grund med dessa grundpelare som bas. I byn finns nu en förskola med ca 100 barn och ett låg- och mellanstadium (klasserna 1 till 6) med ca 150 barn. I planeringen ligger också att kunna bygga en högstadie- och gymnasieskola.

Innan denna fas kan förverkligas, är det viktigt att kunna hjälpa de barn och ungdomar i byn som vill läsa vidare efter 6an, vilket då måste ske i skolor som ligger på andra orter. Kostnaderna för skolgången på högstadium och gymnasium är oftast omöjlig att klara för föräldrarna och speciellt för ensamma mammor. Om det inte finns pengar att betala skolkostnaderna för flickorna, riskerar dessa att bli bortgifta för att minska familjens omkostnader. Detta innebär en personlig katastrof för de unga flickorna.

2. Syfte

Syftet med projektet var att erbjuda ungdomar, speciellt flickor, i Nakamtenga möjligheten till den utbildning de behöver och har rätt till, via en studiefond. Denna fond ska bidra till skolavgifter, skoluniformer, skolmaterial, matpeng till skollunch och vid behov bidrag till transport i form av cykel.

3. Projektets målsättning

Målsättningen enligt ansökan var att via Yennenga Progress stipendiefond, under projektperioden, erbjuda 10 av Nakamtengas ungdomar möjligheten att studera på högstadium/ gymnasium i två år. En prioriterad grupp för denna studiefond skulle vara ungdomar till ensamstående mödrar

4. Beskrivning av projektet

När vi till studiefonden började få in ansökningar såg vi att kostnaderna för eleverna var högts varierande, beroende på vilka högstadier och gymnasieskolor skolor de sökt. För att inte skapa en stor orättvisa, och ge de elever som sökt till de dyrare (och viss mån bättre skolorna) en favör framför dem som valt billigare alternativ, så gjorde vi en kalkyl över vilket ekonomiskt utrymme vi hade för åren (inom fonden) och fastställde ett årligt studiestöd som var lika för alla.

Informationsmöten anordnades inför varje studieår där eleverna och föräldrarna inbjöds. Syftet var att informera om vilka kriterier som gäller för att få stöd. Ett av kriterierna var att eleverna efter respektive studieår skulle presentera sina årsbetyg.

5. Vad pengarna från VUH använts till

För skolåret 2015- 2016 har vi via fonden kunnat hjälpa 17 högstadie- och gymnasie- ungdomar till fortsatt utbildning. Vi har också kunnat hjälpa 4 förskole- och grundskolebarn samt 2 ungdomar till lärarutbildning respektive universitetsstudier.

För skolåret 2016-2017 har vi tack vare bidraget från VUH kunnat ge studiestöd till 15 högstadie- och gymnasieungdomar, 3 ungdomar har fått studiestöd för sjuksköterskeutbildning. Dessutom har skolavgifter betalats till 6 barn i förskola och lågstadieskola.

6. Status rapport och utvärdering 

I vår ansökan till fonden skrev vi att vi att projektet syftade till att kunna hjälpa 10 elever per år under de två projektåren. Efter projekttidens slut kan vi konstatera att vi under det första året kunde ge studiestöd till 23 elever på olika nivåer och under det andra året 24 elever.

 

Brev från Roland

14 december, 2015

Jag heter Roland Ouedraogo och jag är född i Nakamtenga i Burkina Faso.  Min pappa är jordbrukare och min mamma arbetar hemma på gården med alla de uppgifter som har med hem och hushåll att göra.  Jag har fyra syskon och vi har alla fått skolutbildning. Hos oss bor också ytterligare ett barn som är föräldralöst. Han går också i skolan.

Jag har sedan jag börjat skolan fram till och med studentexamen aldrig behövt gå om någon klass, vilket inte är så vanligt här.  Under min gymnasietid har jag gått i samma skola i Ziniaré. Mina föräldrar har inga ekonomiska resurser och har själva inte gått i skolan men de gör allt de kan för att hjälpa mig.

Jag vill gärna bli lärare på gymnasienivå i matematik, kemi och fysik. Det finns ett stort behov av den typen av lärare i Burkina Faso och jag är väldigt intresserad av dessa ämnen.  Jag har alltid drömt om att bli lärare. Jag vet att det behövs bra och välutbildade lärare inom alla områden för att vårt land ska utvecklas.

Jag har lärt känna Yennenga Progress som arbetar aktivt i vår by Nakamtenga.  Jag vill gärna bli en viktig medarbetare i Yennenga Progress och därmed också bidra till utvecklingen i min by.  Jag önskar att det i Nakamtenga ska finnas möjlighet för ungdomarna att nå långt med sin utbildning eftersom jag är övertygad om att utbildning är grunden för en hållbar utveckling.

Jag trodde att även min fortsatta utbildning skulle gå bra.  Men det blev inte så, utan tvärtom. Jag har under hösten varit inskriven på universitet i Ouagadougou men nästan ingen undervisning har skett under hela hösten.  Studenterna måste infinna sig till de planerade kurserna men oftast kommer inga lärare.  Jag har nu förstått att för att genomföra studier som normalt ska ta ett år, behövs två eller kanske till och med tre år.  Ouagadougou är en vidsträckt stad och jag måste cykla nästan två mil i varje riktning för att komma till lektioner som alltså oftast inte blir av.

Jag vill gärna fortsätta min utbildning för att bli gymnasielärare men det känns hopplöst att fortsätta på universitetet i Ouagadougou även om det är det billigaste alternativet för vidareutbildning.  Jag har därför nu skrivit in mig på ett privat utbildningsinstitut som också ligger i Ouagadougou. Eftersom det är privat så kostar det mycket pengar men jag har inget val.  Där finns en linje som utbildar lärare för matematik, kemi och fysik, de ämnen som jag är mest intresserad av.  Jag har pratat med min pappa och kanske kan vi till nästa år sälja en tomt som vi har i Ziniaré, ett samhälle några kilometer från vår by för att kunna finansiera studierna.

Det första läsåret börjar i januari 2016 och Yennenga Progress har bett mig lämna in en ansökan om stipendium för årsavgiften som är på 6500 SEK.  De övriga kostnaderna som mat och logi och transporter ska jag försöka arbeta på loven för att tjäna tillräckligt med pengar för att klara själv.  Utbildningen är på fyra år och kostnaden densamma varje år.  Jag har ambitionen att arbeta hårt för att jag ska lyckas med studierna. Jag vill inte göra den som hjälper mig besviken.

Roland Ouedraogo

Volvoanställdas U-hjälpsförening har beviljat medel till Stipendiefonden!

20 augusti, 2015

Vi är så glada över att Volvoanställdas U-hjälpsförening har beviljat Yennenga Progress stöd för att sätta upp en Stipendiefond för att ungdomar i Nakamtenga ska få den utbildning de behöver och har rätt till. Det innebär att tio ungdomar i Nakamtenga kan erbjudas ekonomiskt stöd för att kunna fullfölja sina studier på högstadie- och gymnasienivå.

I Burkina Faso har staten, med stöd från olika givarländer, under de senaste femton åren satsat på att bygga låg- och mellanstadieskolor, samt utveckla lärarutbildningen. Det är mycket glädjande eftersom det innebär att fler barn, ungefär 70 % av alla barn, får möjlighet att börja skolan. Än så länge ser vi dock inte samma utveckling när det gäller högstadie- och gymnasieskolor och efterfrågan på utbildning är betydligt större än vad man har kapacitet att klara av. Alternativet till de statliga skolorna som inte räcker till är att vända sig till privatskolor, något som för de allra flesta familjer är en ekonomisk omöjlighet. I Burkina Faso är inkomsten per capita och år 5600 SEK och skolavgiften ca 4000 SEK per elev och år.

För att tillgodose barnens och ungdomarnas behov av fortsatta studier behövs ytterligare insatser. Högstadium och gymnasium ligger långt borta och den schemalagda lektionstiden är på förmiddagen och sen eftermiddag med en lång lunchrast på tre timmar, men den är inte tillräckligt lång för att eleverna ska hinna cykla hem, äta och cykla tillbaka. Kostnaderna för skolgången på högstadium och gymnasium är oftast omöjlig att klara för föräldrarna och speciellt för ensamma mammor. Om det inte finns pengar att betala skolkostnaderna för flickorna, riskerar dessa att bli bortgifta för att minska familjens omkostnader. Detta innebär en personlig katastrof för de unga flickorna.

IMG_5948

Med hjälp av medel från VUH och privata givare har Yennenga Progress nu möjlighet att erbjuda ungdomar, särskilt flickor, i byn Nakamtenga att söka stipendium för utbildning på högstadie- och gymnasienivå, utbildning som de behöver och har rätt till. Under denna första projektperiod kommer vi kunna erbjuda två års studier för tio av Nakamtengas ungdomar. En prioriterad grupp är ungdomar med ensamstående mödrar. Stipendiefonden bidrar med pengar till skolavgift, skoluniform, skolmaterial, matpeng till skollunch och bidrag till transport i form av cykel.

Vår förhoppning är att fler ska vilja stötta högre utbildning för ungdomarna i Nakamtenga så att vi kan fortsätta med studiefonden också på sikt och för fler ungdomar. Efterhand som vi bygger ut vår egen skolverksamhet (högstadium och gymnasium) kommer studiestipendierna mer och mer övergå till stöd till högre och därmed längre utbildningar.

Det här är alltså bara början på en långsiktig ambition att bidra till att fler ungdomar på landsbygden i Burkina Faso får möjlighet till utbildning. Det är oerhört viktigt att duktiga landsbygdsungdomar ska kunna få chansen till bra utbildning även om deras föräldrar inte har ekonomiska förutsättningar att betala för utbildningen. Med rätt förutsättningar kan våra stipendiater ta sig hur långt som helst!

De klarade sin examen!

18 augusti, 2015

Grattis Awa, Bibiane, Elisabeth och Tommy!

Yennengas studie-stipendiater har klarat sin examen!

– Det gör stor skillnad i hur man klarar skolarbetet, säger Awa. Att kunna känna tryggheten i att skolavgifterna är betalda för hela läsåret, att kunna köpa kurslitteraturen, att kunna laga cykeln, att ha tillgång till en solenergilampa.

– Och att dessutom ha en menskopp och kunna vara i skolan varje dag, lägger Bibiane till.

Vi på Yennenga är mycket stolta över våra stipendiater. Stort tack till alla som bidragit till att göra det möjligt!

Tjejgemenskap

13 januari, 2015

Awa är en av flickorna i Nakamtenga som får ekonomiskt stöd via Yennenga Progress för att kunna gå på gymnasiet. En glad och ambitiös tjej som trots ett mycket tufft liv har glimten i ögat. Nu i kvällsljuset sitter hon tillsammans med några tjejkompisar och skapar frisyrer. Det tar lite tid, gör säkert lite ont då alla de små flätorna ska skapas. Men resultat blir fint och väl värt lite pina.

Claudine först på fotbollsplanen

15 november, 2014

Claudine HatoDet var 1988. En grupp unga kvinnor i Nakamtenga ville lära sig sy kläder. En eftermiddag i veckan kunde jag åka och träffa dem. En i gruppen utmärkte sig eftersom hon var väldigt snabb att lära och såg otroligt glad ut hela tiden. Efter några veckor fick jag syn på hennes fötter. Hato hade en polioskada och kröp på alla fyra.

En kvinna i Sverige skulle fylla 50 år och ville ha pengar så hon kunde köpa en handikappcykel till Hato. Det förändrade Hatos liv. Hon kunde förflytta sig, cykla till marknaden, hämta vatten, hälsa på vänner och framföralt komma upp från marken och vara i ögonhöjd med andra människor.

Hato födde en dotter, Claudine, som hon tog väl hand om. Lilla Claudine började förskolan i Nakamtenga då hon var 4 år.  Hon fortsatte i den statliga skolan, som alla andra. Nu i höst var det dags att börja högstadiet. Claudine började högstadiet med de andra eleverna, som också klarat provet i 6an. Eftersom alla är bönder och skörden inte ännu är klar, har skolan haft överseende med inbetalningen av skolavgiften. Igår var det sista dagen. Mamma Hato har inte kunnat få ihop pengarna. De som inte betalar åker helt enkelt ut.  Och nu är Claudine utestängd och undrar över sin framtid.

Hato och Claudine har sopat sand på marken. Den kan de sälja till husbyggen. Hato friserar också i sin lilla frisersalong på marknaden, och får små summor för arbetet. På förmiddagarna går hon Yennengas Textilutbildning och hoppas snart kunna sälja sina alster och få en inkomst. Något socialt bidrag har Hato aldrig fått.

Claudine trivs bra i skolan. Historia och geografi är spännande. Franska också. Och nu har vi börjat läsa engelska. Jaja, det är ganska kul med matte faktiskt, lägger hon till och ler. Claudine är sportig och klär sig helst i sportkläder. Alltid först på fotbollsplanen efter de dagliga plikterna i köket och med tvätt och städning.

För att få studiero och veta att det lönar sig at satsa ordentligt, behöver Claudine få veta att hon kan fortsätta skolan under hela högstadiet. Vem blir först att vilja stödja Claudine?

 

 

Sponsra en plats för läxläsning

6 november, 2014

För att lyckas med sina studier är det nödvändigt att ha möjlighet att i lugn och ro göra sina läxor. För högstadie- och gymnasieungdomarna i Nakamtengas är det inte  så lätt eftersom ingen har belysning hemma och knappast heller en bord och en stol att sitta vid. Ungdomarna har därför bett oss på Yennengacentret att ordna en sådan miljö.  Det är klart att något måste göras så nu håller vi på att  bygga ett uterum med belysning och skrivtavla.  Det hela kommer att kosta 8000 SEK. Vem vill vara med och bidra till att väsentligt öka möjligheterna för byns ungdomar att lyckas i skolan ?

Sylvie, Yennengas första lärarstuderande, signerar kontrakt

20 oktober, 2014

Under flera år har Sylvie önskat att få bli lärare. Nu har hon kommit in på lärarutbildningen i Loumbila, bara 3 mil från Nakamtenga. Även till lärarutbildningen ingår det i förberedelserna att skaffa skoluniform. Uniformen hjälper de elever, som inte har råd att skaffa senaste modenytt, att inte utmärka sig som fattig, vilket känns speciellt tungt för ungdomar. I elevbostäderna får eleverna bo två och två. Enkel lunch kan man köpa på skolan, men frukost och middag måste eleverna laga själva.

Sylvie askultationI Burkina Faso finns inget som heter studielån. Ungdomar som vill studera måste själva hitta lösningar på alla utgifter, om de inte har föräldrar, som kan få fram pengarna. Nu ger vi första prioritet åt lärare att få bli fadder till Sylvie. Vilken förmån för en lärare eller ett lärarlag i Sverige att få följa Sylvie under hennes tvååriga lärarutbildning! Självklart även genom livet som lärare på vår skola i Nakamtenga, där hon kommer att ha sin första tjänst.

Studentpresent i dubbelbemärkelse!

5 maj, 2014

Nu är det studenttider!

Och här är ett bra tips på studentpresent – eller i alla fall komplettering till det du tänker köpa i övrigt till firande barn, barnbarn och vänner!

Ett studiestipendium till någon där det inte är gratis att gå i skolan!

Precis som Linnea från globala gymnasiet i Stockholm blev Bibianne tv-kändis förra sommaren! Kolla in dokumentären! Och precis som Linnea pluggar hon hårt för att klara gymnasiet. Med lite andra förutsättningar… där föräldrarna som är självhushållande bönder har svårt att få ihop skolavgiften, hon går utan skolmat i skolan, utan föräldrar som kan ge de extra slantarna att köpa mat och vatten. Cyklar nästan en mil så hon kan inte ta sig hem på lunchrasten…

Ja förutsättningarna är helt enkelt olika, men en utbildning superviktig för att kunna få ett arbete och skapa sig en bra framtid!

Därför att yennenga Progress en stipendiefond för att kunna ge sådana som Bibianne möjligheten att fullfölja sina studier. Delad lycka dubbel lycka!

ABC-gruppen som gör studentprylar skickade förra året en mycket uppskattad omgång kläder med trycket ”Student 2012”! På bilden är Bibianne längst till vänster! Vi hoppas på många studenter varje år framåt!

 

 

Alain har fått sitt diplom!

6 mars, 2014

Igår fick Alain sitt diplom ”Brevet Professionnel de Technicien (BPT)!
Han var en av de 22 (av totalt 24)  elever som fick sitt Attestation de reussite. Han ska nu försöka hitta ett arbete i Ouagadougou. Vi önskar honom all lycka till och stort tack till arkitektkontoret Kjellander + Sjöberg som finansierade Alains utbildning!

Aymar

17 februari, 2014

Aymar är 17 år. Han gick i vår förskola i Nakamtenga då han var 6 år. Han var med i första gruppen då förskolan startades. En glad liten kille som var framåt och tyckte om att lyssna på sagor. Nu går Aymar i 7an, men inte så många dagar till. Han har inte lyckats få ihop till skolavgiften. Under regnperioden förra året (juni – september) odlade han tillsammans med sin mamma. Han sopade också ihop sand och sålde till byggen. Han kunde köpa en cykel så han skulle slippa gå de 7 km till skolan. Med cykel kan han ta sig hem på siestan och tillbaka igen. Så långt räckte hans slitsamt hopsopade pengar.

Så snart en elev har betalat skolavgiften får den skolböckerna och slipper sitta och snegla i kompisarnas böcker. Att bara skriva av det läraren skriver på tavlan räcker inte. Och nu har han dessutom inte kunnat betala de sista 300 Sek som krävs för att få gå kvar i skolan. Svårt att hålla modet uppe och riktigt orka, då han vet att det snart är sista dagen han får vara kvar i skolan. För alltid.

Aymars mamma, Monique, började Yennengas textilutbildning i höstas. Äldre än alla de andra och mycket arbetssam. Eftermiddagar och helger sopar hon sand för att kunna hålla sina barn i skolan. Och för att kunna betala sin egen kursavgift. Efter jullovet hoppade hon av utbildningen för att sopa på heltid. Hon hade bara fått ihop pengar så hon kunde betala skolavgiften till ett av sina barn. Aymars avgift är fortfarande kvar.

Hon lät sig dock övertygas att sömnaden kommer att ge inkomst i framtiden, – mer än det slitsamma arbetet att sopa sand – så hon började igen. Och Monique är verkligen arbetssam.  När Monique för hand hade sytt kjol och linne i trikå och provade kom det inifrån bubblande glada skrattet. Glada danssteg framför spegeln och alla jublade med henne.

Men då är det alltså så att Aymars avgift behöver betalas…

I år kostar det bara 300 kr totalt, (kommunal avgift) men det ökar efterhand. Han kan behöva lite kläder, laga cykel mm och då är det bra att ha en slant i hans kassa. Så nu efterlyser vi någon som vill ge ett studiestipendium så att Aymar och hans familj kan vara trygga med att han ska få gå klart grundskolan och gymnasiet. Det är roligt om det är någon som också vill skriva! Aymar gillar engelska!

Barn och ungdomar som tvingas hoppa av skolan för att det fattas några kronor till, finns förstås många, men världen snurrar så fort och utvecklingen gör att det är svårt för en familj – och ett land! – om barnen inte får en grundutbildning! För varje barn som får gå klart skolan har vi tagit ett viktigt steg framåt!

Vi arbetar för att nå en strukturförändring där alla barn får den utbildning de enligt lag även i Burkina Faso är berättigade, men till dess det finns en ”skolpeng” för varje barn… får vi se till att tillhandahålla den skolpengen!

Är det du ?

 

Bibianne

3 november, 2013

Brev från Alain till Ksark

31 oktober, 2013

Hej.

Jag hoppas att ni alla mår bra och att arbetet går bra.

Först vill jag tacka er för ert stöd som gör det möjligt för mig att fullfölja min utbildning. Tack också för den fina boken.

Studierna går bra, frånsett några små störningar i början av terminen, då lektionerna låg nere på grund av demonstrationer.

Jag vill här delge mina betyg vid senaste betygsättningen (max är 20):

Dator: 20, industriell design: 18.50; ritning arkitektur: 15.25; Yrkesmatematik: 14; RDM: 13; teknik: 16,5; armerad betong: 17.

Vi har börjat rita i datorn Auto CAD 2011 och jag är bäst i min klass. Jag tycker väldigt mycket om design (CAD).

Än en gång stort tack,

Varma hälsningar

Alain.

 

 

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382