Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Energilösningar | Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382

Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 2443

Energilösningar

Vi strävar efter att hitta långsiktig energilösning för både människor och miljö.

KOMPETENSER: 0 FINANSIERING: 0% GÅ MED GE PENGAR

Energilösningar

Skapa energi med oss!

I området kring Nakamtenga i Burkina Faso är marken mycket känslig för regnvatten och vindar på grund av bristen på träd och buskar. Det är dyrt med ved, därför  har även fruktträd på sina håll börjat huggas ner för att familjerna behöver bränsle till matlagning. 98 % av familjerna i området använder fortfarande ved för matlagning. Vi tittar på alternativa lösningar främst med solenergi, samt effektivare spisar.

Gasspis istället för vedeldning

Var: Nakamtenga, Burkina Faso

Ansvarig: Pauline Kondé, Luc Compaoré.

Syfte: Det övergripande syftet med satsningen på gasspisar är att i så stor utsträckning som möjligt minska användningen av ved som energikälla. Under året har syftet varit att tillhandahålla en större spismodell för att bättre svarar upp mot det behov av matlagning som finns i hushållen.

Strategi och hållbarhetI samband med uppstarten av satsningen på gasspisar, genomfördes samtal med kvinnor som tidigare fått spisar om hur deras matlagning har förändrats i och med att de fått tillgång till gasspis. Vid samtalen framkom önskemål om en spismodell som är större och som klarar matlagning med de större grytor som är nödvändiga att använda i ordinära familjerna. För att kunna laga vardagsmaten så har därför kvinnorna i familjer med mer än 4-5 medlemmar varit tvungna att komplettera matlagningen med vedeldade spisar trots att de haft en gasspis. Därför har Yennenga Center byggt en större modell som bättre ska svara mot det behov som finns.  Eftersom tillverkningen kan göras i centrets egna svetsverkstad,  kan priserna hållas betydligt lägre än priserna på marknaden, vilket gör att  fler familjer kan ha råd att skaffa spisar även när subventionen från Yennenga upphör.

Resultat: Satsning på gasspisar för matlagning har blivit en stor framgång. De effekter som projektet ville nå har i stor utsträckning uppnåtts. Utbildning har genomförts för att skapa förståelse för fördelarna med att använda gasspisar, både ekonomiskt och miljömässigt. Kvinnornas situation har förbättrats eftersom de inte behöver lägga tid på att leta efter ved till eldning och inte behöver utsättas för eldarnas rök vid matlagning. Dessutom kan kvinnorna under regntiden laga mat inomhus vilket var svårt tidigare. Färre nya brännskador kan konstateras samt att hygien runt matlagningen har förbättrats. En viktig aspekt är att i och med att gasspisen introducerats i matlagningen så är allt fler män benägna att närma sig köket, vilket de aldrig har gjort tidigare. Projektet har alltså haft en positiv gendereffekt.

De effekter som kan konstateras och som beskrivits ovan, visar att kvinnorna, i och med utbildning och samtal fått en större förståelse för de negativa effekterna av vedanvändning i en miljö som håller på att förstöras av ett allt för stort uttag av ved för matlagning. Som en naturlig följd av detta projekt är det nödvändigt att också satsa på en nyplantering av träd.

Kapacitet och kompetensutbyte: De drivande personerna i detta projekt har varit Puline Konde som är ansvarig på förskolan samt Eva Karlsson.  De ekonomiska förutsättningarna för årets satsning har getts av Rotarys Göteborgsdistrikt via Birgitta Köhler som under många år följt och på olika sätt bidragit till Nakamtengas utveckling.

Plan framåt: Tillverkning av gasspisar i Yennenga Progress svetsverkstad i Nakamtenga är nu en av pågående uppgifter i verkstaden.  Satsningen på ett grönare Nakamtenga fortsätter i mån av ekonomiska möjligheter.

Gasspis till en familj – Pris 410 kronor

Solenergi

Var: Nakamtenga, Burkina Faso 

Ansvarig: Lennart Karlsson

Syfte: Syftet är att minska beroendet av den reguljära elkraften i Burkina Faso som till stor del är producerad med fossila bränslen och som är mycket dyr. Det är nödvändigt att hitta alternativ som inte är nedbrytande för naturen och om möjligt är ekonomiskt fördelaktig och långsiktigt hållbar. 

Strategi och hållbarhet: Den energikälla som blir mer och mer tillgänglig är solenergi. Tekniken utvecklas snabbt och priserna på de komponenter som behövs för installation blir mer och mer tillgängliga för den vanliga elkonsumenten.  Det är därför viktigt att vi på Yennenga Center föregår med gott exempel och visar att elförsörjning med solenergi är ett fungerande och hållbart alternativ.

Resultat: På centret har under senhösten  två mindre anläggningar tagits i bruk. I gästhusen som byggts drivs belysning och takfläkt med hjälp av en solpanel. På samma sätt har vi installerat belysning med en solpanel på den läxläsningsplats som iordningsställts på ungdomsgården. En av de studenter som har fått studiestöd via Yennenga Progress har fått medel för att testa ett solenergi-kit som är framtagit för läxläsing. Yennenga Center har också under hösten medverkat till installation av solenergi på en grundskola med 1000 elever i byn Dazankiema.   

Plan framåt: Yennenga Progress har en ambition att underlätta installation av solenergianläggningar ute i de olika kvarteren i byn Nakamtenga. Samtal förs med företrädarna för de olika kvarteren om lämpliga lösningar. Teknik och kunskap finns, därför kan detta genomföras så fort de ekonomiska förutsättningarna ger möjlighet. I projektering av kommande infrastruktur kopplat till Yennenga Center, kommer solenergi att vara första valet när det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Vi testar nu också en ny solenergilösning som innebär att installera enkla solcellsanläggningar på de olika gårdarna, som tillsammans formar kvarteren i byn Nakamtenga. Tanken är att centralt i varje bostadsgrupp placera en solcell med tillhörande utrustning för ackumulering av energi, och därifrån dra elledningar så att det i varje bostad ska finnas en lampa och ett eluttag (för laddning av t.ex. mobiltelefoner). Detta är en relativt enkel installation som kan revolutionera familjernas liv och hjälpa barnen att lyckas i skolan.

En solcellsanläggning för en bostadsgrupp – Pris ca 10 000 kr

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382