Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Mångkulturell utbildning | Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382

Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 2443

Mångkulturell utbildning

Tillgång till sitt eget språk och sin kultur, är en viktig förutsättning för inlärning.

KOMPETENSER: 2 FINANSIERING: 10 % GÅ MED GE PENGAR

Fullspäckat schema!

7 augusti, 2017

Informationskampanj – Dokumentation m bilder

Urfolkens rättigheter med fokus på utbildning, kultur och språk,

oktober – november, 2016

Under hösten 2016 bjöd Yennenga Progress in aktörer från våra medlemsorganisationer Centro Puka Rumi i Ecuador och Fundación Nairi i Costa Rica för en gemensam informationsinsats i form av en rad seminarier och föreläsningar med målet att höja kunskapen i Sverige om urfolks rättigheter med särskild fokus på utbildning, kultur och språk.

Ett gemensamt föreläsningskoncept togs fram, med utgångspunkt i våra projekt i Costa Rica och det påbörjade samarbetet med Ecuador. César Cerdas från Centro Puka Rumi i Ecuador, Severiano Fernandez Torres från Fundación Nairi i Costa Rica och Marine Hedström Rojas som arbetat som projektledare i Costa Rica reste ut på en föreläsningsturné.

Tiden mellan den 8 oktober och den 12 november 2016 genomfördes ett 30-tal föredrag, presentationer i Värmland, Östergötland, Dalarna, men flest möten skedde i Stockholm och i Uppsala.

Informationskampanjen nådde brett i det svenska samhället. Detta var möjligt genom t.ex. öppna föreläsningar i samarbete med:

 FN-föreningen i Sunne, Värmland:

Vid mötet där allmänheten bjudits in kom 12 personer (se närvarolista 1), varav 7 stycken var lärare, som hade ett särskilt intresse för utbildningsfrågan och som deltog aktivt med frågor kring Yennenga Progress arbete bland urfolk, för kichwafolkets pedagogik och utbildningsmodeller. Föreläsningen pågick 1 1⁄2 h där intressanta samtal fortsatte även under fikat efteråt.

 Västerbergslagens FN-förening, Ludvika Fairtrade City samt Paccha.se:

 Framtidsjorden, Stockholm:

Yennenga Progress och Framtidjorden bjöd gemensamt in till en öppen föreläsning på Solidaritetshuset i Stockholm.

Vid detta tillfälle kom 12 personer ( se närvarolista 4) som alla var aktiva i olika organisationer i det svenska civilsamhället som arbetar med
internationella frågor. På detta sätt ökade
kunskapen om Yennengas arbete hos människor

med särskilt intresse för utvecklingens drivkrafter globalt. Här fanns följande organisationer närvarande:

– Framtidsjorden
– Latinamerikagrupperna – Terrazul
– Rädda Regnskogen

 Ekumeniska Centret, Stockholm:
Inbjudna till föredraget som genomfördes i samarbete med Equmeniakyrkan utgick till alla på

EkumeniskaCentret som

Sex personer deltog (se närvarolista Nr.2) och arbetade vid följande organisationer:

 • –  PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete
 • –  Diakonia, gemensamma biståndsorgan för Alliansmissionen och Equmeniakyrkan
 • –  Equmeniakyrkan (Internationella avdelningen) Yennenga Progress:

  Yennenga Progress generalsekreterade Stina Berge bjöd intresserade inom det egna nätverket till en föreläsning på Sunnanvägen i Tullinge.

page4image5272

är en mötesplats för en rad organisationer och samfund som finns på en

page4image6360

gemensam adress vid Alviks torg/Bromma.

Företagare nåddes genom föreläsningar på:

 Rotaryklubben i Motala:

Tidigare kommunchef i Motala Lisbeth Sager var med på Rotaryklubbens möte, liksom de två kvinnorna bakom Vätternrundan (se närvarolista fr Rotary möte 3876).

Beslutsfattare, politiskt tillsatta tjänstemän och riksdagsmän nådde vi genom möten med myndighetsinstanser som på olika sätt arbetar med frågor som rör minoriteter och urfolk:

 Länsstyrelsen, Stockholm

På Länsstyrelsen Stockholm fick vi information om hur de och Sametinget tillsammans sedan 1 januari 2010 är huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

 Sveriges Kommuner och Landsting

Under en hel för middag förde vi intressanta samtal med medarbetare på Sveriges Kommuner och Landsting och fick både chans att berätta om Yennenga Progress arbete som att lära oss om hur Sverige är organiserat. Malin Looberger, expert/förhandlare på Avdelningen för arbetsgivarpolitik presenterade hur Sverige är organiserat

Lotta Dahlerus, utredare på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad berättade om integration och flyktingmottagande. Björn

Kullander, handläggare på avdelningen för ekonomi och styrning berättade om demokratin i Sverige och berörde frågor som rör mänskliga rättigheter, kommunalt självstyre och nationella minoriteter.

.

page6image6512

i kommuner, landsting och regioner och hur SKL uppgift är

page6image7480

att driva sina medlemmarnas intressen och erbjuda stöd och professionell rådgivning inom alla

de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom.

Våra utländska gäster var särskilt intresserade av de lokala och regionala självstyret.

– Uppsala Universitet

Lena Huss, professor och forskningsledare vid Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet och Jan-Åke Alvarsson, professor i kulturantropologi tog emot oss på Institutionen för kulturantropologi och etnologi.

Jan-Åke Alvarsson som också är föreståndare för Institutet för Pentekostala Studier, IPS, i Uppsala har lång erfarenhet av forskning från weenhayeyh i Gran Chaco, Bolivia och även väl insatt i hur weenhayeyh arbetat kring utbildningssituationen. Alvarsson uttryckte möjligheten till ett utbyte av idéer som skulle vara av intresse för representanter för Ecuador som Bolivia. Alvarsson och Huss pekade också på vikten att knyta kiwchafolkets arbete inte enbart med andra urfolks organisationer i Latinamerika utan även med nordiska samer. Huss menade att kichwa tagit fram arbetsmodeller för skolan som skulle kunna vara av intresse för samiska utbildningscentra att studera.

.
Lena Huss arbetar på Hugo Valentin
Centrum som är en tvärvetenskaplig
enhet vid Historiska institutionen med
inriktning på forskning och utbildning
inom två områden: studiet av
kulturella, sociala och politiska
fenomen och förändringsprocesser
relaterade till den etniska
dimensionen i mänskligt liv,
respektive Förintelse- och
folkmordsstudier. Till områdena hör t. ex. minoritetsstudier, flerspråkighet, etniska relationer. Forskningen bedrivs från såväl nordiska som vidare internationella perspektiv, där kultur, språk, historia, religion och politik är givna utgångspunkter för verksamheten.

Under föreläsningsturnén förelästes på tre folkhögskolor:

 Klarälvdalens folkhögskola, Sunne

På folkhögskolan finns två olika utbildningsvägar; Allmän kurs för den som vill läsa in grundläggande behörigheter och särskild kurs som ger en utbildning med bredd. Studenterna vi föreläste för hade ett särskilt internationellt intresse och motiverades att genomföra en studieresa till någon av Yennengas samarbetspartners i Latinamerika.

Ett mål för kampanjen var att delar av målgruppen skulle vilja engagera sig i frågan och intresset från högskolornas lärare och elever för möjligheten till volontärsarbete eller fältstudier var större än vad de inbjudna gästerna annat, varvid vi arrangerade särskilda träffar, utöver det inplanerade programmet, för att samtala med de enskilda personer och institutioner som ville engagera sig direkt. En rad konkreta samarbeten inleddes.

 Färnebo folkhögskola, Ludvika. (bildmaterial kommer senare)

 Röda Korsets folkhögskola, Stockholm

På Röda Korsets folkhögskola tog Birger Nilsson emot och vi föreläste för totalt tre klasser som fokuserade på globala frågor med profilerna miljö, genus och dokumentärfilm. De elever vi mötte skulle göra fördjupningsarbete i Uganda och i Sydafrika under januari och februari 2017. Flertalet elever anmälde intresse för att göra volontärsarbete i Yennegas medlemsorganisationer.

 Ekebyskolan, Sunne

page10image1152

I Sunne arrangerade FN-föreningen så vi besökte Ekebyskolan (se dok. klasslista)

som arbetar hårt

page10image2688

och målmedvetet med miljöfrågorna. Ett bevis på detta är att de som en av ca 1 500 skolor i Sverige

page10image4056

har erhållit utmärkelsen ”Grön Flagg”. Utmärkelsen kräver ett kontinuerligt och genomtänkt

page10image5064

miljöarbete.

Ett överrenskommelse togs mellan besökarna och skolans elever. Barnen antog en rad utmaningar för att i sin egen miljö ”bidra till en bättre värld” och våra medlemsorganisationer i Amazonas och Talamanca i Costa Rica lovade i sin tur arbeta så mycket de kunde för att rädda regnskogen och miljön i sina områden.

 Kvinnogruppen, Sjökumla
bjöd in till informationsträff i Sjökumla Missionshus, dit 28 personer tog sig (Se närvarolista Nr. 3).

Under oktober – november genomfördes dessutom en rad möten för att ta en rad kontakter för att diskutera det framtida arbetet liksom med mål att vidga nätverket: Några av dessa har dokumenteras i bilder:

 Britt Marie Asker, landsamordnare Colombia, Ecuador, Peru och Nigeria för Amnesty International (svenska sektionen).

 •   Ulrika Morazán bitr. chef för internationella enheten och samordnare för Latinamerika, Equmeniakyrkan.
 •   Magda Brättemark, handläggare på Forum Syd.
 •   Lennart Asker, ansvarig för en rad samarbeten mellan Sunne-kommun och Nicaragua (med långt erfarenhet från Ecuador).

 Med Yennenga Progress generalsekreterare Stina Berge.

 Samtal kring frågor om nyanländas situation och integration i Sverige.

 Samtal med en rad medlemmar ur Equmeniakyrkan.

Våra tillreste gäster närvarade även vid Södertörns Fredskonferens, Södertörns högskola, Stockholm fredagen den 14 oktober.

Ursprungsfolkens rättigheter

28 augusti, 2016

2007 antogs FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter – många år för sent

Det visar den låga prioritet som frågan haft internationellt.

Därför genomför Yennenga progress under oktober 2016 en informationskampanj med fokus på ursprungsfolkens rättigheter i Costa Rica och Ecuador.

Vi är övertygade om att möten och kunskapsutbyte är en viktig nyckel till förändring.
Därför har vi nu bjudit in Yennenga-networkers Severiano Fernández och Marine Hedström Rojas från Nairistiftelsen på Costa Rica och Cecár Cerda från Centro Puka Rumi i Ecuador, till Sverige för att dela med sig av sina erfarenheter, med fokus på ursprungsfolkens rättigheter.

Den verksamhet vi tillsammans bedriver handlar om ursprungsfolkens rättigheter;
individuella och kollektiva samt rätten till kultur, identitet, språk, anställning, hälsa och utbildning.

Vill du bjuda in våra gäster för en föreläsning, workshop eller annan informationsinsats?

Hör av dig till Stina Berge på 073-517 62 00 eller info@yennengaprogress.se

Vi svarar också gärna på övriga frågor om projektet. Läs mer om våra gäster här:

Severiano Fernández arbetar på den costarikanska skol- myndigheten och har ägnat sitt liv åt att synliggöra Costa Ricas urfolks- grupper och försvara dess rättighe- ter. Severiano har mer än 40 års erfa- renhet av att arbeta med frågor som rör urfolksgrupper och utbildning. Severiano tillhör två av Costarikas ur- sprungsfolk; cabecar via sin mor och briri via sin far.

Han växte upp i regnskogen där famil- jen tidigt satte honom som lärling hos en jawa, cabecarfolkets egna medicinmän som förutom att ha kunnande om natur- medicin även har stor kulturell kunskap. Efter en tid hos en jawá valde dock Seve- riano trots avståndet till skolor att kämpa för sin utbildning och för att bli lärare i det statliga skolsystemet. Severiano kom att arbeta med stor passion som lärare i svårtillgängliga områden på den Costa

Ricas landsbygd. Han blev initiativtagare tilluppbyggandetav”AvdelningenförFler- kulturell undervisning” (DEI) inom Skol- myndigheten och blev med tiden chef på samma institution. Severiano var med och byggde ett skolsystem för landets ursprungsfolk som idag utgörs av över tusen skolor. Han fortsätter sitt arbete på DEI, som även har ansvar för att ta fram läromedel och utbilda personer från ur- sprungsfolken att bli lärare i dessa skolor. Severiano är ofta en anlitad rådgivare och föreläsare i frågor som rör ursprungsfolk och har publicerat både läromedel, till- sammans med Marine Hedström Rojas, liksom annan barnlitteratur.

När han berättar mytologiska historier trollbinder han sin publik och trots att han inte kom att arbeta som medicinman bi- drar han till att synliggöra den indianska filosofin.

César CerdaCesar Cedar lärare, rådgivare, föreläsare och männi- skorättsaktivist. Tillsammans med sin fru Margarita López Andi är han grund- are av Centro Puka Rumi, en organisation som arbetar för kichwafolkets rättigheter i Arajunoprovinsen i Amazonas, Ecuador, samt att stärka kiwcha-kulturen lik- som bidra till att ny forskning och ne- därvd indiansk kultur kan samverka för att finna mer hållbara modeller för användning av naturresurser.

Cesar har i hela sitt liv brunnit och engagerat sig för sitt folk, kichwas, rättigheter.
Redan på 80-talet organiserade han kampen för att få den Ecuatorian- ska staten att ge ursprungsfolk dess landrättigheter. Han har varit aktiv i de flesta nationella konfederationer som arbetar för ursprungsfolkens rättigheter i Ecuador, vilket bidragit till många resor runt om i världen. Cesar sitter i styrelsen för ”Förening-

en för Ursprungsfolks Organisatio- ner i Arajuno” (ACIA) vilka bevakar frågor som rör mänskliga rättigheter för kichwa-befolkningen i provinsen Pastaza.

Som utbildad lärare var Cesar initi- ativtagare till att ta fram kiwcha-fol- kets eget förslag på läroplan och till- sammans med Margarita har han sedan arbetat med att starta skolor som arbetat utifrån kiwcha-läropla- nen. Detta trots att skolorna till en början inte fick ett officiellt erkän- nande från staten.

Cesar engagemang i många olika frågor som rör ursprungsfolk har lett till att han har flera ämnen att välja mellan i sina föreläsningar; ur- sprungsfolkens kamp för sina rät- tigheter, hållbar utveckling utifrån ett urfolksperspektiv liksom arbetet med den egna organisationen Cen- tro Puka Rumi.

Marine Rojas Hedström är antropolog, projektledare och före- läsare. Hon har lång erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete i Latinamerika med särskild betoning på utbildningsfrågor bland Costa Ri- cas ursprungsfolk.

Marine har under många år arbetat för Nairistiftelsen, en miljöorgani- sation som arbetar med frågor som rör mänskliga rättigheter på den eftersatta karibiska sidan av Costa Rica. Som projektledare hade hon det översiktliga arbetsansvaret och ledde samordningen av ett utbild- ningsprojekt. Det långvariga projek- tet resulterade bland annat i en unik skolboksserie med sju olika tvåsprå- kiga textböcker, cabécar och span- ska, för låg- och mellanstadiet. Skolboksserien – Sa ñayuwä sa síwawa – Estudiemos cabécar, som

Marine också är medförfattare till, används i 250-talet statliga skolor med indianska elever i Costa Rica. Marine har tillsammans med sin fa- milj under de senaste 20 åren bott långt ute på Costa Ricas landsbygd. Vid regnskogsreservatet Barbilla har Marine arbetat som projektledare för en rad utvecklingsprojekt med inriktning på miljöfrågor, urbefolk- ning, hotade språk, läromedelspro- duktion och utbildningsfrågor. Tillsammans med lokala aktörer har hon dessutom gett stöd åt civilsam- hällesorganisationers arbete med frågor som tillgång till dricksvatten, förbättrade hälsosystem samt socialt skydd.

Centro Puka Rumi och Fund acion Nairi möts (2)I arbetet ingick att bygga relationer med nationella, som internationel- la samarbetspartners, myndigheter och medier.

Beviljade medel för informationsprojekt

30 maj, 2016

Ursprungsfolkens rättigheter är en fråga som fått mycket lite uppmärksamhet. Det faktum att FN:s deklaration antogs så sent som 2007 visar den låga prioritet som frågan haft också internationellt. Därför är vi mycket glada över att nu ha fått finansiering från Forum Syd för ett informationsprojekt med fokus på ursprungsfolkens rättigheter i Costa Rica och Ecuador som kommer att genomföras hösten 2016.

Projektet handlar om ursprungsfolkens rättigheter; individuella och kollektiva samt rätten till kultur, identitet, språk, anställning, hälsa och utbildning. Yennenga Progress ingång till att arbeta med ursprungsfolkens rättigheter är det skolboksprojekt vi driver tillsammans med ursprungsfolket Cabécar i Costa Rica.

Skolböckerna på Cabécar är en viktig del i arbetet för en undervisning som respekterar barnens kultur och ursprung med material som barnen känner igen sig i och identifierar sig med. Men, detta är bara en del i en större fråga; rätten att välja i vilken grad ursprungsfolk vill behålla sin kulturella och politiska identitet och på det sättet försvara sig mot en ofrivillig assimilering. När vi bygger och stärker den egna identiteten skapas värdighet.

Vi är övertygade om att möten och kunskapsutbyte är en viktig nyckel till förändring. Därför har vi nu inom informationsprojektet bjudit in Severiano Fernández och Marine Hedström Rojas från Nairistiftelsen (och Yennenga Progress), Costa Rica och Cecár Cerda från Centro Puka Rumi, Ecuador för gemensamma seminarier och föreläsningar med fokus på ursprungsfolkens rättigheter och det nyligen etablerade samarbetet dem emellan.

– Mervärdet i informationsprojektet blir att vi får till faktiska möten mellan olika delar av världen. Mötet gör frågan levande och skapar engagemang, säger Stina Berge, Generalsekreterare, Yennenga Progress.

Vill du bjuda in våra gäster för en föreläsning eller workshop? Hör av dig till Marine Hedström Rojas på 073-966 33 55 eller marinehr@yahoo.se. Marine svarar också gärna på övriga frågor om projektet.

Runda skolsalar – enkel och genialisk idé för en mer jämlik och mångkulturell skola!

4 mars, 2016

Under den förstudie som vi genomförde i Ecuador i början av 2016 fick vi samtala med en rad personer som på ett eller annat sätt var kopplade till skolan. Vi hann också besöka några skolor, där eleverna tyvärr, på grund av julledigheten lyste med sin frånvaro, men vi kunde ändå se en rad intressanta exempel på hur en skola kan ta till vara elevernas mångkulturella verklighet på ett levande sätt.

Skolsalar i Puyo, Ecuador (3)

Skolsalar i Puyo, Ecuador (2)

Runda skolsalar i Amauta Ñampi-skola, Ecuador

Centro Puka Rumis ordförande Margarita López tog till exempel med oss till Amauta Ñampi-skolan där majoriteten av eleverna är kichwa och den skola som hon varit med om att starta. Margarita berättade om hur hon fått övertyga den dåvarande rektorn om att våga bygga skolsalarna runda och inte traditionellt kvadratiska eller rektangulära, något som skolan senare fick ett pris för! Cirkeln är för många ursprungsfolk symbol för helhet, något Margarita underströk med att säga: ”Allt vi kichwa gör, gör vi i cirklar”. De cirkelformade salarna ingav en speciell känsla där barnens egenillustrerade tavlor med artiklar från barnkonventionen underströk betydelsen av att våga tro på en skola som ger alla elever samma värde.

Barnkonventionen illustrerad av skolabarnen (3)

Barnkonventionen, illustrerad av skolbarnen.

Inför 2016 satsar vi på Yennenga Progress på att öka vårt samarbete med Margarita och andra eldsjälar i Ecuador och även i Costa Rica som har det gemensamma att de arbetar för en mer jämlik och mångkulturell skola där elever från till exempel kichwafamiljer ska kunna identifiera sig mer med skolans undervisning. Den pedagogiska modell, som Yennenga Progress medlemmar i Latinamerika kommer att samarbeta med att förstärka, bygger på vikten av en jämlik kulturdialog. Man vill utveckla en skola som ska ge människor kunskap och ett kritisk tänkande samtidigt som man får de verktyg man behöver för att kunna påverka sin egen framtid, liksom för att vara med och forma ett nytt mångkulturellt och dynamiskt samhälle där man också känner ett gemensamt ansvar för att mänskliga rättigheter efterlevs.

Skolan i Puyo

Möte utanför skolan i Puyo.

I vårt stöd till ursprungsfolkens egna organisationer kommer vi behöva stöd i form av pengar för egeninsatsen i projekten, men också kontakter med universitet som vill samarbeta med volontärer (ingenjörer, biologer, socionomer etc.) som genomför fältstudier. Hör gärna av dig till oss om du vill vara med och stötta innovativa idéer, som de som Margarita hade med cirkelformade skolsalar, en enkel men ändå genial idé, som kan vara ett första steg mot att bryta gamla invanda mönster och leda mot en mer jämlik och mångkulturell skola.

Marine Hedström Rojas

Vill du bidra med kompetens? Maila info@yennengaprogress.se

Bidra med pengar via sms! Skicka ett sms med texten Yennenga amazonas till 72970 så bidrar du med 100 kr (din operatör kan ta ut en sms-avgift för att skicka ett sms till tjänsten).

Nytt samarbete om tvåspråkig undervisning i Amazonas

8 januari, 2016

Yennenga Progress inleder år 2016 med ett nytt och spännande samarbete med kichwafolket i Amazonas, Ecuador. Tillsammans med eldsjälar från Centro Puka Rumi ska vi arbeta för att stärka och utveckla de lokala initiativ, som utarbetats för en s.k. interkulturell och tvåspråkig undervisning i regionens skolor.

Hemma talar kichwabarnen sitt modersmål, som är kichwa, men i skolan är det mesta av undervisningen på spanska, det officiella språket i Ecuador. Lokala ledare från ursprungsfolket i området har under många år genomfört ett påverkansarbete för att det officiella skolsystemet ska erkänna den mångfald som finns i skolan och att detta ska återspeglas i skolans läroplan och pedagogik.

Centro Puka Rumi

Margarita López är grundare och ordförande för Centro Puka Rumi och har arbetat både som lärare och rektor i närmare 40 år. ”Både pedagogiken och skolböckerna i det officiella skolsystemet är vida skilt från den sociokulturella verklighet, som våra kichwabarn lever i”. Margarita och andra ledare från ursprungsfolket i Pastazaregionen i Amazonas tog år 1992 fram en s.k. egen alternativ modell för undervisning som de kallar för MOSEIB (Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe).

Margarita López

I den här formen utgår skolarbetet från barnens egen värld/kontext. Margarita beskriver vidare: ”Självklart måste våra kichwaelever lära sig spanska och studera samma ämnen som alla andra barn i Ecuador, men skolsystemet måste visa respekt för barnens kulturella identitet och använda undervisningsformer som utgår ifrån kichwafolkets egen verklighet och filosofi.”

Margarita förklarar hur barnen redan från förskolan fjärmas från sin bakgrund, vilket resulterar i att deras självförtroende sänks till den grad att många hamnar i en identitetskris. ”På arbetsmarknaden kommer de sedan inte heller att accepteras, som likvärdiga av majoritetsbefolkningen”, avslutar Margarita.

Genom ett förstudieprojekt som godkänts av Forum Syd har jag, Marine Hedström Rojas tillsammans med Severiano Fernández och Clara Inés Angarita från Nairistiftelsen i Costa Rica, besökt Centro Puka Rumi i Ecuador. Nairistiftelsen i Costa Rica har under ett 15-tal år arbetat med att ta fram en skolboksserie som utgår från landets ursprungsfolk och organisationen har stor erfarenhet från påverkansarbete i just interkulturell tvåspråkig undervisning.

Centro Puka Rumi och Fund acion Nairi möts (1)

Centro Puka Rumi och Fund acion Nairi möts (2)

Under våra tio dagars besök i Pastazaprovinsen fick vi tillfälle att sammanträda med en rad representanter från kichwasamhället liksom ledare från egna organisationer, som arbetar för att öka ursprungsfolkens självklara rätt till mänskliga rättigheter. De lokala ledarna menade att problematiken kring den unga generationens skolgång är den nu viktigaste frågan att lösa.

Medan Margarita under ett flertal år använt MOSEIB-modellen från 1992 med stor framgång har skolministeriet tagit fram en ny version som de presenterar med samma titel, MOSEIB. Under våra många sammankomster med kichwarepresentanter framkom med stor tydlighet att den version av MOSEIB som skolministeriet presenterat är så pass omarbetad att de lokala ledarna menar att den helt förlorat sitt värde.

Sammanträde med ACIA (1)

Sammanträde med ACIA (2)

Medan skolministeriet motarbetar den ursprungliga modellen har Centro Puka Rumis mål varit att sprida arbetet till fler områden. Inför 2016 har det från det statliga skolministeriet uttryckts ett ”hot” om att versionen från 1992 inte kommer att få användas mera. Margarita sammanfattar situationen med att säga: ”de kommer att ta ifrån oss det viktigaste verktyg vi har för stötta den unga generationen”.

César Cerda

César Cerda som är projektledare på Centro Puka Rumi menar att det finns en del kichwafamiljer i regionen som inte har tillräcklig erfarenhet av MOSEIB för att vilja ena sig med Puka Rumi och andra organisationer för att det ska bli en sådan bred uppslutning som möjligt så att familjerna gemensamt ska höja sin röst för att försvara den egna undervisningsmodellen från 1992. ”Vi behöver inleda en process för att förankra den framtagna undervisningsmodellen bland både familjer, bland lärare liksom lyssna till våra äldre kvinnor och mäns åsikt, de åtnjuter stor respekt i vår kultur”, förklarar César. Under våra besök i olika byar i Arajunaegionen uttryckte både familjerna som ledarna för ACIA, Asociación de Comunidades Indígenas de Arajuno samma önskan.

Yennenga Progress har erfarenhet av sk. interkulturell tvåspråkig undervisning från både Burkina Faso och Costa Rica. Nätverkets medlemmar kommer under nuvarande år att arbeta tillsammans med Centro Puka Rumi för att lyfta kunskapen kring kichwafolkets egen modell, liksom inleda en process där MOSEIB versionen från 1992 diskuteras och aktualiseras för att förhoppningsvis utmynna i en ny version. Delmålet med arbetet är att stärka den egna modellen och samtidigt få de 24 städer och byar som berörs av problemet att enas kring en ny upplaga. Det än större målet är att presentera den nya versionen av MOSEIB för lokala beslutsfattare och motivera dem att försvara modellen för att de i sin tur ska kunna påverka de ansvariga på skolministeriet och beslutsfattarnivå att godkänna undervisningsmodellen.

Skola i Puyo

Samtal i skolan i Puyo

Text och Bild: Marine Hedström Rojas

Not: vi använder här den stavning av folkgruppen och språket som organisationerna i Arajuno brukar: kiwcha

Nu tar vi nästa steg i detta viktiga arbete!

9 september, 2015

Yennenga Progress har fått beviljade medel att tillsammans med Centro Puka Rumi och Fundación Nairi att genomföra en förstudie för att stärka modersmålsundervisning

Forskning visar att Modersmålsundervisning är en mycket viktig komponent för att kunna tillgodogöra sig övrig utbildning och för att stärka självkänslan och identiteten hos barn och ungdomar. Detta är speciellt viktigt då det nationella officiella språket är ett annat än modersmålet och att modersmålet är ett minoritetsspråk som inte alltid prioriteras av statliga läroplaner.

Yennenga Progress har fått beviljade medel för att genomföra en förstudie som är baserad på en förfrågan om samarbete för att stärka den tvåspråkiga undervisningen i Amazonas Ecuador från Centro Puka Rumi. Eftersom Yennenga Progress har erfarenheter av det sedan tidigare, kommer man att genomföra en förstudie där man utifrån Ecuadors och Costa Ricas olika erfarenheter av tvåspråkigt undervisningsmaterial och undervisning kan skapa projekt för att stärka självkänslan och identiteten hos barn och ungdomar.

 

Mother Tongue-based Multilingual Education — A Key to Quality Education

https://youtu.be/iJAatN4PMBA

Födelsedagsinsamling genomförd!

16 mars, 2014

Ovan syns andra sidan i den inbjudan lilla Sonja skrev inför sitt sjuårskalas i helgen. Om texten inte syns får ni den här också:

Precis som jag har flera av er som kommer på festen också precis börjat skolan. Jag har släktingar i Costa Rica. När barnen i Costa Rica  börjar skolan, är det många av barnen som inte får lära sig att läsa och räkna och skriva på sitt eget språk! Läraren pratar ett språk de aldrig hört innan! Som om våra lärare bara skulle prata kinesiska! Så är det för indianbarnen i Costa Rica.

Det är verkligen helt galet!

Nu har den första två-språkiga skolboksserien på indianspråket cabécar och spanska skrivits i Costa Rica. Det är skolböcker som utgår från indianbarnens kultur och ursprung och böcker som barnen känner igen sig i och kan identifiera sig med. Att eleverna har tillgång till böcker på det egna språket ger de indianska barnen också en rimlig chans att förstå undervisningen, som annars är på det främmande språket spanska. Böckerna innehåller också många av cabécarfolkets berättelser och sånger, som aldrig tidigare publicerats.

Sista haken är att böckerna måste tryckas…

I födelsedagspresent önskar jag mig bidrag till att trycka skolböckerna till barnen i Costa Rica så att de kan få gå i skolan på rätt språk, precis som jag! (När böckerna är tryckta lovar staten att skicka böckerna till alla skolor där det går cabécarindianer)

För 100 kr kan fyra böcker tryckas.

Alla som är med i uppropet får ett ”tryckbevis” med sig hem från kalaset.

Låt oss se hur många böcker vi efter mitt kalas kan trycka! 

Efter kalaset kunde Sonja stolt räkna ihop 3660 kr! Det blir 144 böcker!

Tack snälla Sonja och hennes kompisar och alla kompisarnas föräldrar som också ville vara med i Sonjas upprop och insamling!

Vi kommer närmare och närmare vårt mål att få hela skolboksserien tryckt!

 

Cabécarskolbok med tillhörande lärarhandledning – vissa dagar är bara lite bättre än andra!

29 januari, 2014

Inför Yennenga Progress julkampanj 2013 har vi informerat om skolboksserien Sa Ña Yuwä Sa Siwawa på sju band som används i costarikanska skolor med indianska cabécarelever.

Idag sitter jag både glad och upprymd och bläddrar i ett alldeles nytryckt häfte. Framsidan är vacker med indianska motiv i jordnära färger och som rubrik står det: Guía didáctica cabécar – Sa Ña Yuwä Sa Siwawa – para Primer Grado. Det är en lärarhandledning tillhörande elevboken för första klass.

lärohanledning

Det lilla häftet representerar en viktig milstolpe i det långsiktiga arbetet för att indianbefolkningar skall få tillgång en undervisning som är anpassad efter deras kulturella och språkliga villkor. Detta i sin tur ett led i ett långsiktigt arbete att säkerställa rätten att välja i vilken grad ursprungsbefolkningar vill behålla sin kulturella och politiska identitet och på det sättet försvara sig mot en ofrivillig assimilering.

Carmen Rojas, lingvist på interkulturella avdelningen på Skolministeriet vittnar om att skolboksserien på sju band inte hade kunnat producerats utan internationellt stöd, i detta fall från SIDA via Equmeniakyrkan i Sverige. Det är därför mycket glädjande att självaste skolminister Leonardo Garnier inför 2013 gav sitt stöd till den indianske rådgivaren Severeriano Fernandez att denne skulle ägna den tid som krävdes för att ta fram en lärarhandledning. Ett arbete skolministeriet helt och hållet bekostat. Resultatet håller jag nu i min hand! Vissa dagar är bättre än andra!

Det återstår bara ett problem. De 2000 exemplar av den elevstudiebok som hör ihop med denna lärarhandledningen har tagit slut! Ute i skolorna finns bara slitna exemplar kvar. Men tack vare Yennenga Progress julkampanj, där julkort såldes till förmån för att ta fram en andra upplaga, kommer vi snart kunna lämna in en order för skolbok 1 till tryckeriet.

Ett varmt tack till alla er som köpte Yennega Progress julkort och på detta sätt bidrog till att stötta indiangruppen cabécar. I Costa Rica har skolbarnen fortfarande jullov och det nya skolåret inleds i mitten av februari, men vi jobbar för fullt för hinna få fram nämnda elevstudiebok i tid!

Vi behöver 500 000 SEK för att kunna trycka böckerna för alla årskurserna. Julkorten gav oss 62 300 SEK. Hjälp oss samla in resten!

Marine Hedström Rojas

Yennenga Progress julkampanj 2013 gick just till detta projekt!

27 januari, 2014

Nu har vi gjort en sammanräkning av försäljningen av julkort! Vi sålde julkort för 62 300 SEK!

Förutom massa fantastiska privatpersoner som köpt kort, vill vi här presentera de företag som vann julkortskampen – dvs som köpte flest julkort:

Vinnarna är Frimeko, Social Office och Payer!

Grattis till dem och oss – framförallt STORT TACK!

Och då vill vi också än en gång tacka de som gjort kampanjen möjlig, nämligen Printfabriken i Karlskrona som tryckt alla korten åt oss så att hela intäkten kunde gå oavkortat till verksamheten och tryckandet av skolböckerna, och Jan Larsson på Soya som layoutat korten!

Julkorten finns snaaart att köpa! Beställ redan nu!

16 oktober, 2013

kort_vikning

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382