Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Mångkulturell utbildning | Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382

Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 2443

Mångkulturell utbildning

Tillgång till sitt eget språk och sin kultur, är en viktig förutsättning för inlärning.

KOMPETENSER: 2 FINANSIERING: 10 % GÅ MED GE PENGAR

Mångkulturell utbildning

Stöd till flerspråkig undervisning, och mer jämlik och kulturell skola för ursprungsfolk i Ecuador och Costa Rica.

Centro Puka Rumi och Fund acion Nairi möts  (2)

Var: Ecuador och Costa Rica

Ansvarig: Marine Hedström Rojas

Syfte: Yennenga Progress samverkar med organisationer bland ursprungsfolksgrupper i Ecuador och Costa Rica för att ta fram alternativa modeller för så kallad interkulturell tvåspråkig undervisning, och för att få dessa läroplaner godkända av det statliga skolverket. Vi vill bidra till att anpassa skolsystemet och samtidigt tar vara på den kulturella rikedom eleverna representerar. Vi tror på en skola som levererar en undervisning som reflekterar en dynamisk flerspråkig verklighet, som de flesta barn från urprungsfolk lever i.

Aktivitet/Resultat: Under året som gått genomfördes en förstudie i Arajuno, Ecuador där Yennenga Progress, Centro Puka Rumi och Fundación Nairi träffades för att utbyta idéer och erfarenheter. De olika organisationerna fick en god inblick i varandras arbeten och inte minst på plats fick de tillresande deltagarna se bevis på den långa erfarenhet som ursprungsfolkens organisationer i Amazonasregionen i Ecuador har i frågor som rör utbildning. Både Centro Puka Rumi och Fundacion Nairi behöver genomföra ett antal aktiviteter för att stärka den egna organisationen och kunna fortsätta vara en röst för ursprungsfolkens förslag på alternativ skolmodell. Vi konstaterade också behovet av att med tiden bygga upp ursprungsfolkens egna kunskapsbanker, som ska förse det statliga skolsystemet med gedigen kulturell information och kunskap. Detta för att undvika att projekt som genomförs hamnar snett. Något som tyvärr ofta sker när olika projekt inte styrs av målgruppen själv.

Plan Framåt: Vi arbetar med att ta fram en gemensam projektplan för ett första 12-månaders projekt där Centro Puka Rumi ska arbeta för att utveckla egna läroplaner för skolor med kichwaelever i Ecuador. Likaså ska vi arbeta fram en projektidé för Fundación Nairis vidare arbete för att förbättra undervisningen bland Costa Ricas cabécarbefolkning. Samtidigt som det arbetet startar hoppas Yennenga Progress kunna genomföra en informationskampanj i Sverige för att fördjupa kunskapen kring det arbete som görs bland ursprungsfolk i Ecuador och Costa Rica som också kan ligga till grund för samt inspirera andra ursprungsfolk.

Skolböcker på språket cabécar, Costa Rica

Octubre 07 (33)

Var: Talamanca i Costa Rica

Ansvarig : Marine Rojas Hedström

Syfte: Yennenga Progress medlemsorganisation Fundación Nairi har genomfört ett gediget arbete med att ta fram en tvåspråkig (cabécar och spanska) skolboksserie för ursprungsfolksgruppen cabécar med en bok för varje årskurs (klass 1-6) samt en läsebok. De är nu i stort behov av att trycka upp nya böcker. I Talamanca i Costa Rica tillhör eleverna från ursprungsfolksgruppen cabécar den första generation som haft möjlighet att gå i skolan. Det betyder att de sällan kan få hjälp med läxor eller förklaringar hemma. Därmed har cabécarbarnen ett sämre utgångsläge än övriga klasskamrater. Det är nödvändigt att höja kvalitén på hemspråksundervisningen för att barnen ska kunna ta till sig den övriga undervisningen, klara proven och kunna gå vidare till nästa årskurs. I skolan i övrigt är alla lektioner på spanska som är ett främmande språk för dessa barn.

 Vi har tagit fram skolböcker som respekterar indianbarnens kultur och ursprung och böcker som barnen känner igen sig och kan identifiera sig med. Att eleverna har tillgång till material på det egna språket ger de indianska barnen också en rimlig chans att tillskansa sig den undervisning som annars enbart ges på det främmande språket spanska”. – Marine

Aktivitet/Resultat: Under året som gått har Fundación Nairi, tack vare insamlade medel från Yennenga Progress, kunnat revidera texterna och har nu en färdig version för nytryck av böckerna från första till fjärde klass. I boken för första klass har det dessutom lagts till 20 sidor med lärarhandledning.

Kapacitet och kompetensutbyte: Under året har genomförts ett första utbyte med ursprungsfolk i Ecuador för att dra lärdom av varandra och påbörja samarbete.

Plan Framåt: Följa upp arbetet med nytryck och fortsätta påverkansarbetet för att det costarikanska skolministeriet ska hålla sitt löfte om att stå för tryckkostnaden för en ny upplaga. Efter att böckerna gått i tryck kvarstår arbetet med att dela ut materialet bland lärare och till cabécarelever i de 200 aktuella skolorna runt om i landet, som nu är i stort behov av material på cabécarspråket.

—-

STORY

Julen 2013 drog Yennenga Progress igång en kampanj! Som årets julklapp gav vi erbjudandet att bli en del av det unika projektet att trycka upp en indiansk skolboksserie, så att cabécarbarnen får en bra undervisning anpassad för dem! Med detta projekt får de sina rättigheter tillgodosedda vad gäller tillgång till sitt eget språk och sin kultur. Denna serie som utgör totalt sju olika böcker (en för varje årsklass, 1:a till 6:e skolåret, samt en tillhörande läsebok) är den första två-språkiga skolboksserien på indianspråket cabécar och spanska i Costa Rica. Böckerna är alltså unika i sitt slag, och tack vare att de utgår från barnets eget språk och kultur ökar barnens förutsättningar att verkligen ta till sig skolgången markant.

Vi kom en bra bit på väg – men behöver en bit till! Så hugg i och hjälp oss hitta finansiering för att trycka hela skolbokserien!

De nyproducerade böckerna i färg är på närmare 200 sidor, rikt illustrerade med teckningar och fotografier. Den sjunde skolboken i serien utgörs av en läsebok som innehåller många av cabécar-folkets mytberättelser och sånger, som aldrig tidigare publicerats.

Bakom skolboksprojektet ligger år av forskning genomförd långt ute i svårtillgängliga regnskogsområden där cabécarbefolkningen bor. Marine Hedström Rojas har efter studier i spanska och kulturantropologi bott och arbetat tillsammans med cabécarindianer i Talamanca, där hon lagt största del av sitt arbete på att leda detta skolboksprojekt. Vad som gör skolboksserien unik i sitt slag är att flera nationella lingvister tillsammans med målgruppen varit involverade i hela arbetsprocessen, från att ta fram ämnena, till att teckna ner traditioner, revidera och slutligen även i utformning och design.

En av de viktigaste avsikterna med projektet var att ta fram skolböcker som respekterar indianbarnens kultur och ursprung och böcker som barnen känner igen sig i och identifierar sig med. Att eleverna har tillgång till material på det egna språket ger de indianska barnen också en rimlig chans att tillskansa sig den undervisning som annars enbart ges på det främmande språket spanska.

Det handlar om människans behov av att få uttrycka sig, säger Marine. När man bygger på den egna identiteten skapas värdighet. Att det finns skolböcker på cabécarspråket i klassrummet där det indianska sällan prioriteras sänder också en viktig signal till såväl cabécarbarn som till skolkamraterna som tillhör majoritetsbefolkningen.

Vårt mål är att samla in de 500 000 SEK som behövs för att trycka upp de indianska skolböckerna, en serie som utgörs av totalt sju olika böcker.

Vår framtida förhoppning är att dessutom kunna finansiera ett projekt där Marine Rojas Hedström kan anställas för att göra en liknande insats för de två andra minoritetsspråken som finns i området. Dessa folkgruppers historia och traditioner är i mångt och mycket liknande cabécarindianernas. Det betyder att mycket av grundarbetet är gjort samt att strukturen för en sådan insats redan är etablerad.

————

Vill du själv eller tillsammans med en större grupp besöka byn Las Brisas, där arbetet startade och få en inblick i livet i utkanten av regnskogen kan du kolla in www.eldescansocr.com där det finns mer info om resor som arrangeras till Costa Rica och där man besöker just byn Las Brisas.[*]


Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382