Läs om hur Kids Hack Day kom till och varför det startade just i Sverige.

http://www.svd.se/naringsliv/vad-ar-kids-hack-day_8666424.svd

Tillbaka till Progress