Ett väldigt intressant besök vi har gjort var på Oaklands tekniska gymnasium. Oakland anses vara en av Kaliforniens farligaste städer. Skolan har gått från att ha ett otroligt dåligt rykte till att numera vara jättepopulär och deras rektor Josue berättade hur han lyckats med det.

Steg ett var att skapa ordning och reda, så att eleverna fick en trygg studiemiljö där de kunde fokusera på studierna. Sedan tog man bort det ”lätta” studiespåret man haft för elever som ansågs mindre duktiga och lät alla läsa de svårare kurserna, samtidigt som man tillsammans med olika företag startade 5 olika specialiseringar. Eleverna kvoteras in till dessa, så att man får så jämn demografisk spridning som möjligt. Protesterande föräldrar bemöts med argumentet att företagen vill ha så mycket mångfald som möjligt i sin framtida rekryteringsbas och att det alltid går att byta skola om man inte är nöjd. Skolans datavetenskapsspecialisering inom IT drivs tillsammans med INTEL, som hjälpt till att bygga upp studiemiljön, ta fram kurser och skickar anställda som får hjälpa till i undervisningen. Dessutom får eleverna en chans att praktisera på INTEL och läser de sedan datavetenskap på College får de en jobbgaranti, så de vet att de har ett jobb direkt efter avslutade studier.

Vi fick besöka ett av deras klassrum och se hur eleverna arbetade med geometri, arkitektur och cad, mycket imponerande nivå och en miljö som klart främjar lärande. IMG_0549

Tillbaka till Progress