Vi går mot en värld där kunskap om IT och programmering blir en fråga om demokrati. Samtidigt kommer efterfrågan på programmerare att öka enormt under kommande år. I maj startar Yennenga Progress tillsammans med Röda korsets Läxhjälp i Rinkeby ett Kodlabb.

Syftet med Kodlabb är att genom en rolig och utmanande verksamhet med programmering och teknik fånga upp ungas talang och engagemang. Vi vill öka kunskapen om IT och programmering och inspirera till studier, entreprenörskap och yrkesval inom teknikområdet.

Yennenga Progress är ett kompetensnätverk för långsiktigt hållbar utveckling i världen. Vårt uppdrag är att assistera medlemmarna i deras arbete, för att på så sätt skapa bästa möjliga förutsättningar att lyckas och skapa hållbarhet – både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Kodlabb drivs av Yennenga Networker Isabella Södergren som är student vid KTH och brinner för att tillgängliggöra IT och sprida kunskap om teknik.

Röda korsets Läxhjälp på Kvarnbyskolan i Rinkeby har funnits i 19 år. Tre kvällar i veckan är det öppet för vem som helst att komma dit för att få hjälp med läxor, varje gång kommer drygt 100 personer. Verksamheten drivs helt av volontärer. Rezwan Mohammad som ansvarar för verksamheten har länge drömt om att kunna starta en inspirationsverkstad med fokus på naturvetenskap och teknik. När han fick kontakt med Isabella som presenterade sin idé för Kodlabb började de direkt göra upp planer för hur verksamheten skulle kunna se ut.

Ingenjörer utan gränser är en ideell, opolitiskt och religiöst obunden Non-Governmental Organisation. Ingenjörer utan gränser har bland annat till syfte att med volontärprojekt baserade på ingenjörskompetens främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan och att inspirera unga att bli ingenjörer.

– Under en pilotomgång i maj testar vi konceptet med en mindre grupp. Vi kommer att gå igenom grunderna i programmering, webbdesign och elektronik med enkla verktyg som alla kan ta till sig oberoende av förkunskaper, säger Isabella Södergren.

Genom kreativa metoder kommer ungdomarna att få prova att göra webbsidor, appar, mjuk- och hårdvaruprogrammering. Till hösten planeras en fortsättning för att skapa strukturer för en långsiktig och kontinuerlig verksamhet.

Tillbaka till Progress