Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Småföretagande | Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382

Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 2443

Småföretagande

Småföretagande - är starten på något viktigt i ett samhälle!

KOMPETENSER: 1 FINANSIERING: 0% GÅ MED GE PENGAR

Småföretagande

Var : Nakamtenga, Burkina Faso

Ansvarig : Lennart Karlsson 

Syfte:  Syftet med stöd till småföretagande är att stimulera och uppmuntra ungdomar att starta små företag i byn Nakamtenga, Burkina Faso. Småföretagande är grunden för ekonomisk tillväxt.

Strategi och hållbarhet: Verksamheten på Yennenga Center i Nakamtenga syftar till att ge formell utbildning på olika nivåer som till exempel förskola och grundskola, men också ge grundläggande färdigheter inom olika yrkesområden. Genom egna exempel på centret, vill vi visa att det med ganska små ekonomiska resurser, går att bygga verksamheter – om idéer, vilja och arbetskraft finns. Tillsammans försöker vi förstärka de initiativ som redan tagits och vi försöker identifiera andra aktiviteter som är möjliga att genomföra i den lokala kontexten och diskutera om marknad för försäljning också finns.

Resultat:  Under verksamhetsåret har flera nya småföretag utvecklats och etablerats med stöd från Yennenga Center. 

Djuruppfödning – Joel Birba har under hösten fått låna pengar för att kunna bygga och inhägna en anläggning för uppfödning av höns för äggproduktion, grisar och får. Joel är en nyckelperson i byn. Han är starkt kyrkligt och socialt engagerad, och arbetar oavlönat med hälsoupplysning och vaccinationskampanjer i området. Hans sociala engagemang tar nästan all hans tid. Anläggningen för uppfödning blir en viktig faktor för familjens grundläggande ekonomi. Anläggningen är snart färdig och produktionen ska påbörjas.

Fårfarm – Bernard Compaoré har också fått ett lån för att kunna utvidga sin fårfarm. Bernard är byggare på Yennenga Center men inser att han måste ha en egen privat verksamhet för att förstärka sin och sin familjs långsiktiga ekonomi. För lånet har han köpt ett tiotal får, förbättrat stall och inhägnad och kunnat skaffa foder för torrperioden.

Marksten – Parmoussa Sawadogo, som på Yennenga Center har huvudansvaret för grönsaksodlingarna, har dessutom startat en tillverkning av marksten (cementplattor). Verksamheten har kommit igång och de första beställningarna börjar komma. Tanken är att en del av vinsten ska användas för att stärka Yennenga Centers lokala ekonomi.

Stenhuggeri – Tack var att vi i och runt Yennenga Center, i stället för cementsten, använder den lokala, handhuggna lateritstenen som byggnadssten,  har arbetstillfällen och inkomster skapats hos grupper av ungdomar. De har nu under flera år har kunnat ägna sig åt att gräva fram och hugga lateritsten för Yennenga Progress olika byggnader.  Den röda lateritstenen har blivit ett kännemärke för Yennenga Progress i Nakamtenga.

IMG_1789

Potan – En kvinnoorganisation, som har initierats av Adama Diallo som driver en förskola för Peul-barnen i den närliggande byn Monomtenga, har fått ett stöd för fåruppfödning. Pengarna har använts till att köpa ett får till varje kvinna, samt för inhägnad av en yta för att kunna övervaka fåren. De är 34 kvinnor som har organiserats och är aktiva i projektet.  Detta är en pionjärverksamhet eftersom det normalt är männen i nomadgruppen som ansvarar för djuren.  Som kvinna har hon blivit ifrågasatt och motarbetad, men för Adama Diallo är inget omöjligt. Begränsande normer måste avskaffas.       

Kapacitet och kompetensutbyte: Eftersom de aktiviteter som stöds är sådana som det finns lokal kunskap omkring så är det viktigt att söka och använda den lokala kunskapen. Till exempel har Sotissi Compaoré, som själv tidigare har fått stöd från Yennenga för sin farm, varit en viktig rådgivare, både för Joel och för Bernard, när de har planerat sina projekt.

Plan framåt: En av de viktigaste uppgifterna vi har på Yennenga Center är att inspirera samt stödja och uppmuntra människor som vill starta verksamheter som kan bli grunden för deras ekonomi. Det största hindret är att Yennenga Progress inte har de ekonomiska medel som behövs för att ge de nödvändiga mikrolånen.  Det behövs alltid ett grundkapital på mellan 10 000 – 15 000 SEK för att komma igång. Yennenga har därför stort behov av en fond för småföretagande.

Grönsaksodling

IMG_1546

Var : Nakamtenga, Burkina Faso 

Ansvarig : Parmoussa Sawadogo

Syfte: Tanken bakom utvecklingen av en grönsaksodling på Yennenga Center är dels att förstärka den grönsaksodling som länge funnits på förskolan och som används i utbildningssyfte men också att om möjligt göra centret självförsörjande på grönskasprodukter.  Ytterligare ett syfte är att praktiskt visa att det även på stenig och steril mark går att anlägga grönsaksodlingar som ger bra avkastning och att testa olika typer av droppbevattningssystem.

Strategi och hållbarhet: På ett område som tidigare inte har kunnat användas till något, har under hösten vuxit fram en grönsaksodling som utvidgas varje vecka. På den stenhårda lateritmarken har Parmoussa med medhjäpare, anlagt odlingssängar med många kärrlass med jord och gödsel från Sotissis boskapsfarm.  Med kreativitet, arbetsmöda och vatten har vi visat att det även under de allra sämsta förutsättningar går  att odla. I system med droppbevattning med en speciell sorts droppgenomsläppliga slangar, håller på att testas.

Resultat: De grönsaker som skolades under hösten och sedan planterats ut i de olika sängarna bär nu mängder av grönsaker – tomater, morötter, aubergine, lök, paprika, peppar, sallad, jordnötter mm. Restaurangen och de två skolköken kan nu hämta de grönsaker de behöver för den dagliga matlagningen.

Kapacitet och kompetensutbyte: Parmoussa har under ett antal år arbetat med grönsaksodlingar i olika sammanhang och på olika platser. Han har nu flyttat tillbaka till Nakamtenga för att dela sina erfarenheter och kunskaper på Yennenga Center.  Med de övriga medarbetarna som arbetar med plantering och miljö försöker vi nu utveckla idéer omkring grönsaksodling.  Samtal om droppbevattning har under året förts med företaget Waterboys i Alvesta, med mångårig erfarenhet av droppbevattningssystem.

Plan framåt: Grönskasodlingen är, förutom en källa till de grönsaker som behövs på centret för egen konsumtion, ett exempel som vi hoppas ungdomarna i byn ska ta efter. Droppbevattning är något som måste introduceras för att så effektivt som möjligt kunna använda den mycket begränsade tillgången på vatten. Perspektivet är att kunna få till stånd flera anläggningar runt om i byn som kan bevattnas med olika former av droppbevattning.

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/6/3/0/yennengaprogress.se/httpd.www/old/wp-includes/formatting.php on line 4382